Chọn Server VIP để chất lượng tốt nhất

Sau tốt nghiệp, tôi gặp lại cô giáo mà tôi đã tỏ tình năm trước và rồi ...Một năm trước, tôi đã tỏ tình với cô giáo Natsuki. Tôi đã được nói, “Tôi sẽ nghĩ về nó khi tôi tốt nghiệp,” nhưng tôi biết điều đó là không thể. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Cô giáo ân cần gọi tôi đang ở một mình sau lễ tốt nghiệp … Tôi quyết định tốt nghiệp phá trinh ở nhà cô ngày ấy.

Có thể bạn chưa xemDMCA.com Protection Status